You are currently viewing Najčastejšie chyby na STK v roku 2021

Najčastejšie chyby na STK v roku 2021

Za minulý rok stanice technických kontrol na Slovensku vykonali skoro 1,3 milióna bežných – pravidelných technických kontrol. Viac ako 13% vozidiel kontrolou neprešlo, aspoň nie s pozitívnym výsledkom. Čítaj ďalej a dozvieš sa aké boli najčastejšie chyby na STK v roku 2021 !

Dáta spomenuté v článku sú čerpané z portálu TESTEK, ktorý zabezpečuje vykonávanie technických kontrol a dohliada na činnosť STK. 

Chyby na STK kedysi… (10 rokov späť)

Okolo roku 2012 prechádzalo technickou kontrolou aj 96% vozidiel na prvýkrát. To nekorešpondovalo s údajmi, ktoré mali iné (motoristicky) vyspelé krajiny s novším vozovým parkom. 

Pre ilustráciu, v roku 2019 dosahoval podiel neúspešných kontrol pri takmer totožnej technickej kontrole:

  • v Estónsku 15%
  • v Nemecku 21%
  • v Španielsku 21%
  • vo Švédsku 25% 
  • vo Fínsku 27%
  • v Írsku 36%
  • v Lotyšsku 40%

Naopak, najmenšie hodnoty mala Česká republika s 8% či Poliaci s 2%. 

V roku 2018 sa dohľad nad STK sprísnil. Skokovo tak narástol počet áut, ktoré neprešli technickou kontrolou zo 4% na 13%. Tento počet sa teda strojnásobil a následne stabilizoval.

Aj takto to fungovalo kedysi (Preto tá štatistika )

Aký bol rok 2021 z pohľadu STK na Slovensku?

Rekordný. Celkový počet technických kontrol bol takmer 1,5 milióna. Z toho 1,28 milióna tvorili pravidelné technické kontroly (zvyšok boli opakované, administratívne a zvláštne). Tieto počty sú v rámci nášho štátu historicky najvyššie.

Graf poukazuje na pomer vozidiel, ktoré technickou kontrolou neprešli na prvýkrát. 

Najčastejšie chyby na STK pri technických kontrolách

Jednoznačne brzdy. 

Až 145 651 vozidiel kontrolou neprešlo a muselo na ňu ísť opakovane. Najčastejšia chyba bola spojená s brzdovým zariadením s pomerom vyše 50%. 

26% nedostatkov tvorili aj problémy s osvetlením, čo je veľká škoda, nakoľko sa práve tieto chyby dajú ľahko eliminovať doma, prípadne na našej stanici pod dohľadom nášho školeného personálu. Chápeme však, že to nie je bežná praktika iných STK. 

Graf s vážnymi a nebezpečnými chybami vozidiel pri TK. 

Konkrétne najčastejšie chyby počas technickej kontroly na ľahkých vozidlách:

3.8% – Brzdová sila prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek z kolies je v niektorom okamihu merania menšia než 70% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo naderne odchyľuje od priameho smeru.

2,79% – Brzdný účinok parkovacej brzdy nedosahuje predpísanú hodnotu, je však vyšší ako 50% z nej.

2,60% – Nadmerné kolísanie brzdnej sily v priebehu jednej otáčky kolesa.

1,04% – Nefunguje brzdové svetlo (v prípade LED zdrojov je menej ako ⅔ funkčných).

1,02% – Parkovacia brzda nepôsobí na jednej strane nápravy.

0,89% – Nesvietia hmlovky (v prípade LED zdrojov je menej ako ⅔ funkčných).

0,83% – Nesvietia obrysové alebo denné prevádzkové svetlá (v prípade LED zdrojov je menej ako ⅔ funkčných).

0,55% – Nesvieti osvetlenie EČV

0,54% – Nesvietia smerovky alebo výstražné svetlá (v prípade LED zdrojov je menej ako ⅔ funkčných).

0,50% – Zlé nastavenie stretávacích svetiel 

Naše odporúčanie?

Pred absolvovaním si skontrolujte vizuálne vozidlo a špeciálne sa zamerajte na osvetlenie a funkčnosť všetkých svetiel. V prípade, že ste si neni istí brzdami, vieme Vám ich v rámci našej predkontroly odmerať za poplatok 15€. Odporúčame Vám prečítať aj tento článok o brzdách.

STK nerobíte len kvôli byrokracii, ale i kvôli vlastnej bezpečnosti

Dbajte o “zdravie” svojho vozidla. V konečnom dôsledku ide aj o vaše zdravie a bezpečnosť vašej posádky. 

Otvorené máme každý pracovný deň až do večera a dokonca aj v sobotu do 13:00. 

Nájdete nás iba 2km od Trnavy v smere na Dolnú Krupú.