Cenník - kontrola originality

Easy Check Trnava STK - nalepka KO

V cene kontroly je započítané tlačivo „ Odborný posudok “. V cene kontroly nie je započítaná  za bezpečnostné nálepky a nálepku QR, ktoré sa aplikujú pri prvej kontrole originality . Cena za výkon kontroly originality je uvedená nižšie v cenníku. K tejto kontrole je potrebné pripočítať prislúchajúce nálepky (podľa druhu kontroly)

Doplnkové služby

Kontrola ODOPASS
20,-
ODOPASS 1 (do3)
3,-
ODOPASS 1 (od 4 do 6)
5,-
ODOPASS 1 (nad 7)
7,-
Výpis poškodenia
15,-
Bezpečnostné nálepky
18,50,-

SK-KO 12ks

Bezpečnostné nálepky
9,-

KO MSA 3ks

Bezpečnostné nálepky
3,-

QR

Bezpečnostné nálepky
2,50,-

KO SK-ND / KO MSNA

Cenník je platný k 01.07.2021. Ceny sú uvedené v € spolu s DPH. 

Global Partner Service s.r.o.

Prihlásenie vozidla na kľúč

Prihlásime

vozidlo na OU DI PZ - ZDARMA

Zastrešíme

dovoz zo zahraničia

Vyhotovíme

úradné preklady

Vystojíme

za vás rady na úradoch

Vybavíme

prevozné značky