Príprava na STK

Každý kto vlastní akékoľvek motorové vozidlo je povinný “z času na čas” zavítať na povinnú pravidelnú kontrolu. Na špecializované pracovisko – familiárne STK.  Aby ste kontrolu úspešne absolvovali na prvý krát Vám v dosť značnej miere pomôže dôkladná príprava na STK  Prvým krokom je aby prevádzkovateľ (vodič) pristavil na technickú kontrolu vozidlo čisté a vybavené povinnou výbavou.

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

1) Technická kontrola (pravidelná, zvláštna, administratívna, opakovaná)

 • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu),
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.
 • Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

2) EMISNÁ kontrola (pravidelná, zvláštna, administratívna, opakovaná)

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu),
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo.
 • Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. 

PrÍprava NA STK sa Vám vyplatí

Venujte príprave na STK  pár minút a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát. Tu sa totiž chyby zistené pri technických kontrolách prejavujú najčastejšie:

 1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
 2. kompletná autolekárnička (motolekárnička) – pozor na dobu expirácie,
 3. kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie, diaľkové, hmlové, smerové, spätné svetlá)
 4. skontrolujte funkčnosť nastavenia predných svetlometov,
 5. kontrola bŕzd,
 6. kontrola prednej nápravy a riadenia,
 7. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm),
 8. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).
EASY CHECK TRNAVA STK - Príprava na STK
EASY CHECK TRNAVA STK - Príprava na STK 2

Kedy technickú (emisnú) kontrolu nie je možné podľa zákona vykonať?

Ak nepredložíte ustanovené doklady.

Ak nemožno naštartovať motor.

Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.

Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.

Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.