You are currently viewing Elektrické kolobežky – od kedy sa stávajú motocyklami a aké pravidlá pre ne platia?

Elektrické kolobežky – od kedy sa stávajú motocyklami a aké pravidlá pre ne platia?

Elektrické kolobežky v poslednom období zažívajú veľkú popularitu pre osobnú prepravu po celom svete, ale i na Slovensku. 

Mnohí ich považujú za ekologické, efektívne a cenovo dostupné prostriedky, vďaka čomu sa stávajú ideálnym spôsobom, ako sa pohybovať bez potreby automobilu či MHD medzi krátkymi vzdialenosťami. 

V súčasnosti na Slovensku podľa zákona elektrokolobežky patria do skupiny V, spolu s elektrobicyklami a samovyvažovacími vozidlami. Vodič takéhoto prostriedku je vodičom nemotorového vozidla a nepotrebuje naň vodičské oprávnenie. Jazdiť však na ňom môžu iba osoby staršie ako 15 rokov.

Akými zákonmi podliehajú elektrické kolobežky na Slovensku?

Na Slovensku sú elektrické kolobežky klasifikované ako osobný elektrický mikromobilitný prostriedok. To znamená, že nepatria medzi klasické dopravné prostriedky ako osobné autá či bicykle. Preto podliehajú špeciálnemu legislatívnemu rámcu, ktorý upravuje ich používanie a bezpečnosť na cestách. Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziká pre vodičov elektrických kolobežiek, chodcov a ďalších účastníkov cestnej premávky.

Elektricke kolobezky a zakon
Pri jazde na klasickej kolobežke je potrebné vychádzať z ustanovenia § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v zmysle ktorého je osoba pohybujúca sa na kolobežke bez pomocného motorčeka chodcom, a preto pre ňu platia pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa ku chodcom. Podľa Prezídia Policajného zboru, naproti tomu je kolobežka s pomocným motorčekom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. m) zákona o cestnej premávke nemotorovým vozidlom, a preto pre ňu platia pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa k vodičovi vozidla (t. j. k osobe, ktoré vedie vozidlo), pričom ustanovenie § 55a upravuje špecifiká jazdy na kolobežke s pomocným motorčekom, ako aj jazdy na segway.

Pravidlá pre kolobežky

  • Možnosť riadenia od veku 15 rokov
  • Jazdiť sa smie po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov/priechodu pre chodcov, ak neohrozí a neobmedzí chodcov. Nesmie však prekročiť rýchlosť chôdze. 
  • Po jazdnom pruhu pre cyklistov, cyklistických chodníkov či priechodu pre cyklistov – na kolobežke a segway smie vodič jazdiť po pravej strane, ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.
  • Smie sa jazdiť len jednotlivo za sebou, nie dvaja či traja na jednom vozidle 
  • Helma je odporúčaná
  • Rýchlosť na verejných cestách je obmedzená na 25 km/h.
  • Jazda pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok je zakázaná
  • Elektrické kolobežky musia byť vybavené osvetlením a reflexnými prvkami, ktoré zvyšujú viditeľnosť v noci a za zlých poveternostných podmienok

Povinné zmluvné poistenie pre kolobežky od roku 2024

Z automobilov či motocyklov ich poznáme, no slovenská legislatíva momentálne žiadnym špecifickým spôsobom neupravuje poistenie pri jazde na elektrickej kolobežke.

Zákon, ktorý upravuje aj takéto poistenie pri jazde už prešla medzirezortným konaním, no jej ďalší legislatívny proces je už na novej vláde. Tento nový zákon sa však má týkať iba pre akékoľvek motorové vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/hod., resp. vozidlo ťažšie ako 25 kg s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/hod., čo väčšina na Slovensku používaných kolobežiek nespĺňa a tak sa nebude týkať každého majiteľa kolobežiek. Takéto kolobežky by mali mať aj vlastné EČV.

Clanok o elektrickych kolobezkach Easy Check STK

Kedy sa elektrická kolobežka stáva motocyklom?

Elektrická kolobežka sa stáva motocyklom, ak jej konštrukčná rýchlosť dosahuje vyššiu hodnotu ako 25 km/hod., je vybavená sedadlom alebo opierkou na nohy pre vodiča či má väčší výkon, ako je povolený pre osobné elektrické kolobežky. 

Konkrétnejšie pravidlá o jazde na kolobežiek má priblížiť už zmieňovaný zákon, ktorý by mal po úspešnom legislatívnom konaní vstúpiť do platnosti od 1.1.2024 (resp. 23.12.2023)

Je rychla elektricka kolobežka motocykel?

Rezervuj si termín kontroly a overenia ešte dnes

Nájdete nás v Trnave, Farárske 27, smer Dolná Krupá
Termín kontroly garantujeme do 24 hodín
Pondelok-Piatok: 07:00-20:00
Sobota: 07:00-13:00
Sviatky: 07:00-15:00