You are currently viewing “Túrovanie” motora na STK?

“Túrovanie” motora na STK?

Možno ste už niekedy postrehli, že na stanici technickej a emisnej kontroly to často krát znie ako na začiatku automobilových závodov. Zvuk motorov pod vysokými otáčkami vždy prehlušia všetko navôkol. Pre mnohých sú tieto neprirodzené a hlučné zvuky nepríjemné a vyvlávajú dojem, že sa tým vozidlu ubližuje. Je vôbec “túrovanie” motora povolené? Do akých otáčok môže technik “túrovať motor”? Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to “Túrovanie”?

Ak niekto túruje motor znamená to, že šliape na plyn bez toho aby mal zaradenú rýchlosť. Pri šliapnutí na plyn zostáva vozidlo stáť na mieste no otáčky na tachometri vozidla sa zdvíhajú. Čím vyššie otáčky tým je logicky aj hlasnejší zvuk motora.

Je “túrovanie” motora na STK povinné?

V prvom rade je nutné spomenúť, že každý úkon, ktorý kontrolný technik na vozidle vykoná má svoje logické opodstatnenie. “Túrovanie” motora nie je nejaká zvrhlá zábavka technikov ale metodický pokyn pri výkone emisnej kontroly. Pri tomto úkone sa zisťuje predovšetkým stav výfukového systému a emisná záťaž na životné prostredie.

Do akých otáčok sa môže motor vytočiť?

Kľúčovou informáciou je v tomto prípade POHON VOZIDLA. Vozidlá s naftovým pohonom sa podľa metodiky merajú pri “maximálnych” otáčkach ( aj cez 5000ot., noha na podlahe) kým vozidlá poháňané benzínom sa merajú len niekde v rozmedzí 2500 – 3000 otáčok. Preto sa môže navonok zdať, že technik niektoré vozidlá “šetrí” a iné naopak “trápi” čo je samozrejme mylná domnienka verejnosti.

BLOG EASY CHECK STK Túrovanie motora emisná kontrola (1)

Ako to prebieha v praxi?

Vozidlo musí mať už pred testovaním aj meraním správnu teplotu motora. Podľa metodického pokynu má technik právo vykonať test otáčok ešte pred samotným meraním. Tento test slúži na prípadné odhalenie chyby motora, ktorej dôsledkom by vozidlo nebolo pripustené na regulérnu kontrolu. Nasleduje 1. a 2. meranie otáčok motora. Technik sa riadi metodikou, ktorá je pre každé vozidlo odlišná. Ak kontroluje naftové vozidlo – musí merať spôsobom, že zašliapne plyn na podlahu pričom sa otáčky musia pohybovať napríklad v rozmedzí (4000 – 5500 ot – záleží od konkrétneho vozidla)

BLOG EASY CHECK STK Túrovanie motora emisná kontrola (5)
BLOG EASY CHECK STK Túrovanie motora emisná kontrola (4)

Nemôže sa vozidlo pokaziť?

Bohužiaľ, stať sa to môže. Je treba mať na pamäti, že prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť vozidlo na kontrolu, v stave aby kontrolou prešlo = správne pripravené bez závad. Kontrolný technik v rámci kontroly vystavuje vozidlo extrémnemu zaťaženiu čo pri skrytých chybách v motore vedie k jeho poškodeniu. Ak sa technik riadi metodikou, no aj napriek tomu sa vozidlo pokazí je to zapríčinené chybou vozidla a nie pochybením technika. Koniec koncov celý záznam z merania má k dispozícii aj poverená organizácia, (SEKA) ktorá vie prípadné poškodenie vozidla posúdiť. Ak technik meral pri nižšej teplote alebo prekročil otáčky povolené pre konkrétny druh vozidla zodpovednosť za spôsobené poškodenie nesie samozrejme technik.

BLOG EASY CHECK STK Túrovanie motora emisná kontrola (3)

Sme profesionáli

Na našej stanici sa snažíme vyhovieť každému zákazníkovi pričom naozaj nemáme v úmysle nikomu spôsobiť ujmu na zdraví či na vozidle. Pri každom vozidle postupujeme individuálne a výhradne bez možnosti úplaty – len blázon dnes bude riskovať pár eur na úkor zdravia a bezpečnosti. Vždy sa riadime platnou metodikou – vždy a bez výnimky ! Ak sa aj niekedy stalo, že sa pri kontrole otáčok vozidlu “zadrel motor” – bolo to vplyvom chyby motora a nie chybným postupom technika v čom nám dala vždy za pravdu aj poverená organizácia, ktorá každú jednu takúto udalosť na náš podnet alebo na podnet zákazníka skúmala.

Na záver je treba uviesť, že každý prevádzkovateľ vozidla je plne zodpovedný za stav svojho vozidla a mal by ho aj adekvátne pripraviť na kontrolu STK. Ísť na kontrolu s vedomím chyby na motore a “skúšať šťastie” sa naozaj nevyplatí, a preto v prípade pochybností navštívte pred samotnou kontrolou STK svojho automechanika, ktorý Vám vie v tomto prípade naozaj efektívne pomôcť. Oprava u automechanika za 50€ je určite lepšia voľba ako “skúšanie” a následné zadretie motora priamo na linke STK.

Cez pracovný týždeň sme otvorení až do večera a dokonca aj v sobotu. Aktuálne Vaše auto skontrolujeme aj cez sviatok práce – 1.mája.

Viac informácií o nás nájdete tu, na našom
webe, prípadne vám ich radi zodpovieme v správe na Facebooku, či telefonicky na čísle 033/2020211.

Objednajte sa na kontrolu už teraz. Vyhnete sa nepríjemnostiam v budúcnosti, alebo prípadnej pokute.