You are currently viewing Telefón V Ruke Za Volantom? Pokuta!

Telefón V Ruke Za Volantom? Pokuta!

Zákaz používať telefón (handsfree je samozrejme povolené) sa upravil tak, že sa zakázalo ho aj držať v ruke a aby sa pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne a podobné zariadenia.
Stúpli aj pokuty. V blokovom konaní na 100 € a v riadnom konaní na 200 €.