You are currently viewing Overovanie tachografov bez starostí

Overovanie tachografov bez starostí

Overovanie tachografov nebolo nikdy jednoduchšie!

Tachograf je záznamové zariadenie nainštalované v nákladných vozidlách, ktoré sleduje a zaznamenáva rýchlosť vozidla a čas strávený vodičom za volantom. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť dodržiavanie predpisov týkajúcich sa času jazdy a odpočinku vodičov, čím sa zvyšuje bezpečnosť na cestách. Toto zariadenie podlieha povinnému overeniu s lehotou platnosti 2 roky.

STK, KO a Tachografy na jednom mieste

Pre auto-dopravcov neexistuje lepší a efektívnejší spôsob absolvovania kontroly STK a tachografov – kľudne v jeden a všetko na jednom mieste! U nás v Easy Check-u vykonávame všetky typy technických kontrol vrátane ADR a CEMT, samozrejmosťou sú emisné kontroly a takisto kontrola originality s exkluzívnou službou prihlasovania vozidiel.

Prečo je overovanie tachografov potrebné?

  1. Bezpečnosť: Pravidelné overovanie zabezpečuje, že tachograf správne funguje a poskytuje presné údaje. Tým sa predchádza možným nehodám spôsobeným prepracovanými vodičmi.
  2. Dodržiavanie predpisov: V mnohých krajinách je používanie a pravidelné overovanie tachografov povinné. Overovanie zabezpečuje, že vozidlo spĺňa všetky právne požiadavky.
  3. Ochrana vodičov: Tachografy pomáhajú chrániť vodičov pred nadmerným vyťažením a zabezpečujú, aby mali dostatočný čas na odpočinok.

Ako často by sa mal tachograf overovať?

Frekvencia overovania tachografov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych predpisov v jednotlivých krajinách. Všeobecne platí, že tachograf by mal byť overený minimálne raz za dva roky. alebo po určitom počte prejdených kilometrov.

Ako prebieha overovanie?

Overovanie tachografov sa zvyčajne vykonáva v špecializovaných dielňach alebo stanicách technickej kontroly. Technici skontrolujú správnosť fungovania zariadenia, presnosť zaznamenaných údajov a celkový technický stav tachografa. Overenie a plombovanie tachografu môžu vykonať iba organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. U nás v Easy Check-u overujeme všetky druhy tachogragov a poskytujeme aj základný servis.

Dokladom o overení (periodickej prehliadke) tachografu podľa predpísanej podmienky je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia.

Záver

Overovanie tachografov je kľúčovým krokom k zabezpečeniu bezpečnosti na cestách a dodržiavaniu predpisov. Ako motorista je dôležité byť si vedomý povinností spojených s tachografmi a pravidelne ich overovať. Vďaka overovaniu môžeme byť istí, že naše vozidlo je v bezpečnom stave a spĺňa všetky požiadavky.

Rezervuj si termín kontroly a overenia ešte dnes

Nájdete nás v Trnave, Farárske 27, smer Dolná Krupá
Termín kontroly garantujeme do 24 hodín
Pondelok-Piatok: 07:00-20:00
Sobota: 07:00-13:00
Sviatky: 07:00-15:00