You are currently viewing Na Príkaz Vlády – Zatvorená Prevádzka STK (Korona Vírus)

Na Príkaz Vlády – Zatvorená Prevádzka STK (Korona Vírus)

Dobrý deň, na základe uznesenia vlády SR č. 113/2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku

sme boli nútení zavrieť našu prevádzku STK. Plne rešpektujeme zákaz, ktorý sme od vlády dostali, a preto musíme zrušiť všetky objednané termíny pre našich zákazníkov minimálne na najbližších 14 dní. Náhradný termín si môžete pohodlne vybrať až keď skončí toto opatrenie. (predbežne 28.03.2020)

Čo ak mi končí platnosť STK?

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.“

Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúča sa im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Teoreticky sa preto môže stať, že pokutu obdržíte no pri odvolaní na spomínaný dátum v súvislosti s mimoriadnou situáciou by Vám mala byť pokuta zrušená. Uvidíme, ako to bude fungovať v praxi.

To je zatiaľ všetko, čo k danej situácii vieme uviesť.