You are currently viewing Máme Otvorené. ALE…(COVID-19 Opatrenia)

Máme Otvorené. ALE…(COVID-19 Opatrenia)

Chceli by sme Vás informovať, že aj na základe našej žiadosti a zároveň výzvy, ktorú sme adresovali na najvyššie miesta v tomto štáte – zvíťazil zdravý rozum. Štát od pondelka 30.03.2020 povolil otvorenie viacerých predajní vrátane prevádzok STK ako aj servisov či pneu-servisov.

Toto vyjadrenie príjmame veľmi pozitívne a najmä s veľkým rešpektom. Vzhľadom na situáciu sme samozrejme pristúpili na sprísnené hygienické a organizačné opatrenia týkajúce sa zdravia zákazníkov aj nášho personálu:

SKRÁTENÉ OTVÁRACIE HODINY: Až do odvolania pracujeme len cez pracovný týždeň v čase 07:00 – 17:00.

ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHRANY A S CHOROBOU: Povinnosťou je mať na tvári rúško a okuliare spolu s rukavicami. Vstup do areálu nie je povolený ľuďom s respiračným či iným ochorením.

KONTROLA BEZ PRÍTOMNOSTI ZÁKAZNÍKA : Zákazník odovzdá vozidlo pri vstupe, a dostane ho späť až po vykonanej kontrole. O kontrolu a dezinfekciu vozidla sa postará náš personál.

SPRÁVNE PRIPRAVENÉ VOZIDLO: Na kontrolu je potrebné dostaviť vozidlo, ktoré bude čisté a prázdne bez neporiadku v batožinovom priestore či na všetkých sedadlách. takisto je potrebné odmontovať detské sedačky či vajíčka.

ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU: Zákazník je povinný uposlúchnuť príkazy personálu v súvislosti s organizovaním pohybu po areáli STK. Je potrebné dodržovať bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí v areáli a zdržovať sa len na vyhradených miestach.

MANIPULAČNÝ POPLATOK: Kontrola je pre nás pracnejšia ako obvykle, o všetko sa stará náš personál, ktorý okrem manipulácie s vozidlom vykonáva aj celkovú dezinfekciu vozidiel. Vzhľadom na tieto okolnosti si účtujeme ku každej kontrole 10€ manipulačný poplatok.

Veríme, že chápete vážnosť celej situácie a beriete ju s rešpektom podobne ako my. Chceme predovšetkým chrániť ľudské životy – ako Vaše tak i našich zamestnancov. V prípade nedodržania našich pokynov Vám nebude umožnený prístup do areálu, a teda ani vykonanie kontroly. Ďakujem za pochopenie.